محل ها :
    کشور استان شهر ایمیل عنوان
    ایران   آذربایجان شرقی   تبریز   hoseinpour.tile@gmail.com   گالری حسین پور
 
    ایران   آذربایجان شرقی   تبریز     کارخانه و دفتر مرکزی
 
    ایران   تهران   تهران     دفتر تهران
 
    ایران   آذربایجان شرقی   تبریز   palamod.gallery@tabriztilegroup.com   گالری پالامد
 
    ایران   تهران   تهران   benataaco@yahoo.com   گالری ایتال سرامیک (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)
 
    ایران   تهران   تهران   romak.gallery@tabriztilegroup.com   نمایشگاه تخصصی شماره 7-گالری روماک (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)
 
    ایران   تهران   تهران   duma.gallery@tabriztilegroup.com   نمایشگاه تخصصی شماره 1-گالری دوما (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)
 
    ایران   تهران   تهران   modena.gallery@tabriztilegroup.com   نمایشگاه تخصصی شماره 2-گالری مودنا (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)
 
    ایران   تهران   تهران   modenis.gallery@tabriztilegroup.com   نمایشگاه تخصصی شماره 9-گالری مودنیس (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)
 
    ایران   تهران   تهران   aliajdary1354@gmail.com   گالری اژدری (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)
 
    ایران   البرز   کرج   proma.gallery@tabriztilegroup.com   نمایشگاه تخصصی شماره 6-گالری پروما (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)
 
    ایران   تهران   تهران   milad.gallery@tabriztilegroup.com   نمایشگاه تخصصی شماره 5-گالری میلاد (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)
 
    ایران   تهران   تهران   monza.gallery@tabriztilegroup.com   نمایشگاه تخصصی شماره 4-گالری مونزا (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)
 
    ایران   تهران   تهران   aajahanbani@yahoo.com   گالری کهن (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)
 
    ایران   تهران   تهران   ptceram@gmail.com   شرکت پایدار تجارت سرام (نماینده فروش)
 
    ایران   قم   قم   hasanarbabi0454@yahoo.com   گالری موناکو (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)
 
    ایران   آذربایجان شرقی   تبریز   babak_gholami1361@yahoo.com   گالری آرتا سرام -غلامی
 
    ایران   آذربایجان شرقی   تبریز   hoseinpour.tile@gmail.com   گالری حسین پور
 
    ایران   آذربایجان شرقی   تبریز   novin.salehi@yahoo.com   گالری نوین-صالحی
 
    ایران   خراسان رضوی   مشهد   parsamanesh.mashhad@gmail.com   گالری پارسامنش
 
    ایران   خراسان رضوی   مشهد   parsamanesh.mashhad@gmail.com   گالری پارسامنش
 
    ایران   خراسان رضوی   مشهد   parsamanesh.mashhad@gmail.com   گالری پارسامنش
 
    ایران   آذربایجان غربی   ارومیه   urmia.branch@yahoo.com   گالری خانزاده
 
    ایران   آذربایجان غربی   ارومیه   m.mahmoodi_68@yahoo.com   گالری کاشی تبریز-آزموده
 
    ایران   خوزستان   بهبهان   rafi_mehragan@yahoo.com   گالری مهرگان
 
    ایران   اصفهان   کاشان     گالری اخوان (عاملیت فروش)
 
    ایران   اصفهان   گلپایگان   marjani.mohammad1@yahoo.com   گالری مرجانی
 
    ایران   اصفهان   کاشان     گالری معرفتی (عاملیت فروش)
 
    ایران   اصفهان   اصفهان   foroushgahmaqzi@gmail.com   گالری مغزی
 
    ایران   فارس   شیراز     گالری افشین
 
    ایران   فارس   شیراز   bazargani_dehghan45@yahoo.com   گالری دهقان
 
    ایران   یزد   یزد   surena_mm@yahoo.com   گالری سپید -محسنی (عاملیت فروش)
 
    ایران   کرمان   کرمان   tabriztile.kerman@yahoo.com   گالری رحیمی صادق
 
    ایران   کرمان   رفسنجان   ghasemirad.۳۷۰۲@gmail.com   گالری امیرکبیر-قاسمی راد
 
    ایران   گیلان   رشت   info@tbi.co.ir   شرکت تیراژه صنعت ساختمان- سیددانش
 
    ایران   گیلان   رشت   info@tbi.ir   برندشاپ اختصاصی کاشی تبریز - زیرمجموعه شرکت تیراژه صنعت ساختمان
 
    ایران   سیستان و بلوچستان   زاهدان   pnpmaleki@gmail.com   گالری چیستا-مالکی(عاملیت فروش)
 
    ایران   مازندران   ساری   nabavi.mehrdad@yahoo.com   گالری نبوی
 
    ایران   گلستان   گرگان   kashinemooneh@gmail.com   گالری لیزا - حسینی و قرائی
 
    ایران   مازندران   آمل   mohammadrezashohreh@yahoo.com   گالری نقش جهان-شهره
 
    ایران   مازندران   بابل   mehran_ramzani@yahoo.com   گالری رمضانی
 
    ایران   مازندران   بابلسر   tileofyazdani@gmail.com   گالری یزدانی
 
    ایران   گیلان   لاهیجان   miniator_1@yahoo.com   گالری مینیاتور-مسچیان
 
    ایران   مازندران   تنکابن   naghipour_tile@yahoo.com   گالری نقی پور
 
    ایران   مازندران   چالوس   tamkini.hamid@gmail.com   گالری ایران-تمکینی
 
    ایران   مازندران   قائمشهر     گالری یارایی (عاملیت فروش)
 
    ایران   مازندران   نور   vaheditilestore@yahoo.com   گالری واحدی
 
    ایران   همدان   همدان   payvar.tejarat@gmail.com   گالری پایور تجارت- بیاتی
 
    ایران   مرکزی   ساوه   babaisaveh@yahoo.com   گالری بابائی
 
    ایران   کرمانشاه   کرمانشاه   hamidhi89@yahoo.com   شركت بازرگانی سعید تجارت-هادیخانی
 
    ایران   هرمزگان   کیش   zeraatkar.ar@gmail.com   شرکت شاراکس
 
    ایران   مرکزی   ساوه   babaisaveh@yahoo.com   گالری بابائی
 
    ایران   سمنان   شاهرود   tabrizpakhsh.forosh2@gmail.com   گالری قصر(نماینده فروش)-فرخی
 
    ایران   سمنان   دامغان   tabrizpakhsh2@gmail.com   گالری میداس (عاملیت فروش)
 
    ایران   بوشهر   بوشهر   hoseini.bushehr@gmail.com   گالری حسینی
 
    ایران   قزوین   قزوین   mehdarbarf@yahoo.com   گالری جمشیدبیگ
 
    ایران   آذربایجان شرقی   میانه   tooraj_sadeghinejad@yahoo.com   گالری صادقی نژاد
 
    ایران   آذربایجان شرقی   سراب   norani_kashisarab@yahoo.com   گالری نورانی
 
    ایران   آذربایجان غربی   خوی   malekpour_trading_khoy@yahoo.com   گالری ملک پور
 
    ایران   آذربایجان غربی   مهاباد   madceram@gmail.com   گالری مادسرام-رحمت مولودی و فقری (عاملیت فروش)
 
    ایران   اردبیل   مشکین شهر   avesta_tile@yahoo.com   گالری اوستا-شیرین زاده
 
    ایران   زنجان   زنجان   galery.parsa.ac@gmail.com   گالری پارسا-شامی و شجاعی
 
    ایران   هرمزگان   بندر عباس   art.gallery.of.iran@gmail.com   گالری هنر ایران-دهقان
 
    ایران   خوزستان   دزفول   nimarouzitalab@yahoo.com   گالری روزی طلب
 
    ایران   سمنان   سمنان   tabrizpakhsh2@gmail.com   گالری نایس (عاملیت فروش )
 
    ایران   آذربایجان شرقی   تبریز   valasara.trading@yahoo.com   گالری والا سرا- اکبری والا
 
    ایران   آذربایجان غربی   ارومیه   Sadeghi4476415@gmail.com   گالری صادقی
 
    ایران   مازندران   سرخرود     گالری رمضانی (عاملیت فروش)
 
    ایران   بیرجند   خراسان جنوبی     گالری اطلس- میر حسینی(عاملیت فروش)
 
    ایران   مازندران   تنکابن   naghipour_tile@yahoo.com   گالری نقی پور
 
    ایران   تهران   تهران   info@cadiz.ir   گالری کادیس(عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)
 
    ایران   اراک   اراک   marjani.mohammad1@yahoo.com   گالری مرجانی(عاملیت فروش)
 
    ایران   کردستان   سنندج   sajadi.group@yahoo.com   گالری سجادی
 
    ایران   اردبیل   اردبیل   regina.gallery@tabriztilegroup.com   گالری رجینا
 
    ایران   اصفهان   اصفهان   foroushgahkamali@gmail.com   گالری کمالی(عاملیت فروش)
 
    ایران   اراک   دلیجان   avijehgallery2018@gmail.com   گالری آویژه (عاملیت فروش)
 
    ایران   اصفهان   خمینی شهر   sobhansarir@yahoo.com   گالری گلکار(عاملیت فروش)
 
    ایران   تهران   تهران   plaza.gallery@tabriztilegroup.com   نمایشگاه تخصصی شماره 3 گالری پلازا (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام )
 
    ایران   مازندران   نور     گالری واحدی
 
    ایران   مازندران   ساری   nabavi.mehrdad@yahoo.com   گالری نبوی
 
    ایران   مازندران   بابلسر   tileofyazdani@gmail.com   گالری یزدانی
 
بالا
بازگشت
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات