آلتئا (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
30*60 6 1.05 18.75 72 900
30*30 15 1.3 25.8 54 1395

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Altea (Digital)
   Altea (Digital) سفید 30x60
   Altea Modul (Digital)
   Altea Modul (Digital) سفید 30x60
   Altea Art (Digital)
   Altea Art (Digital) سفید 30x60
   Altea Concept (Digital)
   Altea Concept (Digital) سفید 30x60
   Altea (Digital)
   Altea (Digital) سفید 30x30
   Altea Zocalo (Digital)
   Altea Zocalo (Digital) سفید 15x30
   Altea Listelo Gray (Digital)
   Altea Listelo Gray (Digital) گری 5x60
   Perfil Silver Rectified
   Perfil Silver Rectified سیلور 1/5x60
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات