ترانزیت (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
50*100 3 1.48 38.6 48 1160

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Tranzit Relief Beige
   Tranzit Relief Beige بژ 50x100
   Tranzit Relief Grafito
   Tranzit Relief Grafito گرافیتو 50x100
   Tranzit Relief Light Gray
   Tranzit Relief Light Gray گری لایت 50x100
   Tranzit Relief Moka
   Tranzit Relief Moka موکا 50x100
   Mosaic Tranzit Beige
   Mosaic Tranzit Beige بژ 33x33
   Mosaic Tranzit Light Gray
   Mosaic Tranzit Light Gray گری لایت 33x33
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات