بابل

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
33*60 6 1.2 25.8 48 1238
33*33 9 1 18.5 64 1184
30*30 15 1.3 26.3 54 1420

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   36 Babel Beige
   36 Babel Beige بژ 33x60
   33 Babel Beige
   33 Babel Beige بژ 30x30
   Babel Beige mosaic
   Babel Beige mosaic بژ 33x33
   Perfil Bronze Matt
   Perfil Bronze Matt برنز 1/5x60
   36 Babel Gray
   36 Babel Gray گری 33x60
   Babel Gray
   Babel Gray 30x30
   Babel Gray Mosaic
   Babel Gray Mosaic گری 33x33
   Babel Listelo Silver
   Babel Listelo Silver سیلور 3x60
   36 Babel Brown
   36 Babel Brown قهوه ای 33x60
   36 Babel Precut Brown
   36 Babel Precut Brown قهوه ای پریکات 33x60
   Babel Listelo Brown
   Babel Listelo Brown قهوه ای 7/5x60
   36 Babel Grafito
   36 Babel Grafito گرافیتو 33x60
   36 Babel Precut Grafito
   36 Babel Precut Grafito گرافیتو پریکات 33x60
   Babel Listelo Black
   Babel Listelo Black مشکی 7/5x60
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات