جردن (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
33*100 4 1.33 28.8 54 1560
30*30 15 1.34 26.2 54 1420

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   جردن کانسپت (دیجیتال)
   جردن کانسپت (دیجیتال) بژ 33x100
   جردن کانسپت (دیجیتال)
   جردن کانسپت (دیجیتال) اکسیدو 33x100
   جردن (دیجیتال)
   جردن (دیجیتال) بژ 33x100
   جردن (دیجیتال)
   جردن (دیجیتال) اکسیدو 33x100
   جردن قالبدار آرت (دیجیتال)
   جردن قالبدار آرت (دیجیتال) 33x100
   جردن (دیجیتال)
   جردن (دیجیتال) بژ 30x30
   جردن (دیجیتال)
   جردن (دیجیتال) اکسیدو 30x30
   Jordan Forma 3
   Jordan Forma 3 33x33
   Aloma Bronze Matt
   Aloma Bronze Matt 2x100
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات