اسلو (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
30*60 6 1.05 18.5 72 1330
30*30 15 1.3 26 54 1404

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   اسلو بژ قالبدار(برش خورده) (دیجیتال)
   اسلو بژ قالبدار(برش خورده) (دیجیتال) بژ 30x60
   اسلو کانسپت بژ برش خورده (دیجیتال)
   اسلو کانسپت بژ برش خورده (دیجیتال) بژ 30x60
   اسلو خاکستری قالبدار(برش خورده)
   اسلو خاکستری قالبدار(برش خورده) خاکستری 30x60
   اسلو کانسپت خاکستری (برش خورده)
   اسلو کانسپت خاکستری (برش خورده) خاکستری 30x60
   اسلو سفید قالبدار(برش خورده)
   اسلو سفید قالبدار(برش خورده) سفید 30x60
   اسلو کانسپت سفید (برش خورده)
   اسلو کانسپت سفید (برش خورده) سفید 30x60
   اسلو قهوه ای قالبدار(برش خورده)(دیجیتال)
   اسلو قهوه ای قالبدار(برش خورده)(دیجیتال) قهوه ای 30x60
   اسلو کانسپت قهوه ای برش خورده (دیجیتال)
   اسلو کانسپت قهوه ای برش خورده (دیجیتال) قهوه ای 30x60
   دکور اسلو بژ برش خورده (دیجیتال)
   دکور اسلو بژ برش خورده (دیجیتال) بژ 30x30
   ورمونت بژ برش خورده(دیجیتال)
   ورمونت بژ برش خورده(دیجیتال) بژ 30x30
   دکور آپر(برش خورده)
   دکور آپر(برش خورده) 30x30
   ورمونت خاکستری(برش خورده)
   ورمونت خاکستری(برش خورده) خاکستری 30x30
   اسلو بژ فرما 21 (دیجیتال)
   اسلو بژ فرما 21 (دیجیتال) بژ 28x31
   اسلو خاکستری فرما 21
   اسلو خاکستری فرما 21 خاکستری 28x31
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات