ویکتور (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
50*100 3 1.48 37.3 48 1120
60*60 4 1.4 31.25 32 1000

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   بوستون بژ برش خورده (دیجیتال)
   بوستون بژ برش خورده (دیجیتال) بژ 50x100
   بوستون نچورال برش خورده (دیجیتال)
   بوستون نچورال برش خورده (دیجیتال) نچرال 50x100
   ویکتور بژ قالبدار(برش خورده) (دیجیتال)
   ویکتور بژ قالبدار(برش خورده) (دیجیتال) بژ 60x60
   ویکتور آنترازیت قالبدار(برش خورده)(دیجیتال)
   ویکتور آنترازیت قالبدار(برش خورده)(دیجیتال) آنترازیت 60x60
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات