ماتریکس (دیجیتال)

Size Pces/Box SQM/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
30*60 6 1 18.2 72 1310
30*30 15 1.3 25.6 54 1385

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   ماتریکس سفید (برش خورده)
   ماتریکس سفید (برش خورده) سفید 30x60
   ماتریکس خاکستری (برش خورده)
   ماتریکس خاکستری (برش خورده) گری 30x60
   ماتریکس کانسپت سفید (برش خورده)
   ماتریکس کانسپت سفید (برش خورده) سفید 30x60
   ماتریکس کانسپت خاکستری(برش خورده)
   ماتریکس کانسپت خاکستری(برش خورده) گری 30x60
   پریکات ماتریکس خاکستری آرت (برش خورده)
   پریکات ماتریکس خاکستری آرت (برش خورده) گری 30x60
   ورمونت خاکستری(برش خورده)
   ورمونت خاکستری(برش خورده) گری 30x30
   Glory Forma 1
   Glory Forma 1 33x33
   Matrix Black Listelo Rectified
   Matrix Black Listelo Rectified 7/5x60
   Matrix Silver Listelo Rectified
   Matrix Silver Listelo Rectified سیلور 3x60
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات