اونیو (دیجیتال)

Size Pces/Box SQM/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
30*90 4 1.05 19.3 54 1047
58*58 4 1.35 33.5 32 1074

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   اونیو براق(برش خورده)
   اونیو براق(برش خورده) 30x90
   اونیو مات (برش خورده)
   اونیو مات (برش خورده) 30x90
   اونیو کانسپت براق(برش خورده)
   اونیو کانسپت براق(برش خورده) 30x90
   اونیو کانسپت مات (برش خورده)
   اونیو کانسپت مات (برش خورده) 30x90
   اونیو آرت (فیس-1) (برش خورده)
   اونیو آرت (فیس-1) (برش خورده) 30x90
   اونیو آرت (فیس-2) (برش خورده)
   اونیو آرت (فیس-2) (برش خورده) 30x90
   اونیو آرت (فیس-3) (برش خورده)
   اونیو آرت (فیس-3) (برش خورده) 30x90
   اونیو پولیش براق (برش خورده)
   اونیو پولیش براق (برش خورده) 58x58
   پرفیل سیلور 0.5
   پرفیل سیلور 0.5 2x90
   وست وود اک فرما 16
   وست وود اک فرما 16 33x33
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات