رویال گلد (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
80*80 3 1.87 48.9 24 1174
60*120 2 1.42 38.2 32 1225

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   رویال گلد پولیش براق(برش خورده)
   رویال گلد پولیش براق(برش خورده) گلد 80x80
   رویال گلد مات (برش خورده)
   رویال گلد مات (برش خورده) گلد 80x80
   رویال گلد کرفت مات (برش خورده)
   رویال گلد کرفت مات (برش خورده) گلد 9/2x9/2
   رویال گلد پولیش براق(برش خورده)
   رویال گلد پولیش براق(برش خورده) گلد 60x120
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات