باسالتو بن پولیش براق(دیجیتال)

 

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
60*120 2 1.42 37.9 32 1215
80*80 3 1.87 48.5 24 1165
58*58 4 1.35 33.4 32 1070

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   باسالتو بن پولیش براق (برش خورده)
   باسالتو بن پولیش براق (برش خورده) بن 60x120
   باسالتو بن فرما2
   باسالتو بن فرما2 33x33
   باسالتو بن پولیش براق (برش خورده)
   باسالتو بن پولیش براق (برش خورده) بن 80x80
   باسالتو بن پولیش براق (برش خورده)
   باسالتو بن پولیش براق (برش خورده) بن 58x58
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات