کورالیت (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
60*60 4 1.42 33 32 1056
33*33 9 1 18.5 64 1184
33*60 5 1.17 25.8 48 1237
30*30 15 1.3 26.3 54 1420

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Corallite Beige
   Corallite Beige بژ 33x60
   Corallite Beige
   Corallite Beige بژ 60x60
   Corallite Beige
   Corallite Beige بژ 30x30
   Corallite Mosaic
   Corallite Mosaic 33x33
   Perfil Gold Matt Rectified
   Perfil Gold Matt Rectified گلد مات 1/5x60
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات