فانچال (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
33*33 9 1 18.5 64 1184
22.5*90 5 1 23 42 966
25*100 5 1.22 30 30 975

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Funchal Relief Tuscano
   Funchal Relief Tuscano توسکانو 22/5x90
   Funchal Tuscano Mosaic
   Funchal Tuscano Mosaic 33x33
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات