گلن (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
60*60 4 1.42 33 32 1080
30*30 12 1 25 54 1350
30*90 4 1.06 19 54 1070
33*33 9 1 17 54 968

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Gelen Relief Light
   Gelen Relief Light 30x90
   Gelen Relief Light Decor
   Gelen Relief Light Decor 30x90
   Gelen Relief Dark Decor
   Gelen Relief Dark Decor 30x90
   Gelen Relief Light
   Gelen Relief Light 60x60
   Gelen Relief Light
   Gelen Relief Light 30x30
   Gelen Relief Light Mosaic
   Gelen Relief Light Mosaic 33x33
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات