جارل (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
60*120 2 1.42 39.39 32 1260
20*120 5 1.16 31.8 45 1435
50*100 3 1.48 37.5 48 1800
80*80 3 1.87 46.4 24 1115

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Jarrel Beige
   Jarrel Beige بژ 50x100
   جارل بژ (برش خورده)
   جارل بژ (برش خورده) بژ 50x100
   جارل بژ لاپاتو (برش خورده)
   جارل بژ لاپاتو (برش خورده) بژ 50x100
   جارل کانسپت بژ(برش خورده)
   جارل کانسپت بژ(برش خورده) بژ 50x100
   جارل آبی (برش خورده)
   جارل آبی (برش خورده) آبی 50x100
   جارل آبی لاپاتو (برش خورده)
   جارل آبی لاپاتو (برش خورده) آبی 50x100
   جارل کانسپت آبی(برش خورده)
   جارل کانسپت آبی(برش خورده) آبی 50x100
   جارل طوسی (برش خورده)
   جارل طوسی (برش خورده) طوسی 50x100
   جارل طوسی لاپاتو (برش خورده)
   جارل طوسی لاپاتو (برش خورده) طوسی 50x100
   جارل کانسپت طوسی(برش خورده)
   جارل کانسپت طوسی(برش خورده) طوسی 50x100
   Jarrel Blue Matt
   Jarrel Blue Matt آبی 20x120
   Jarrel Beige
   Jarrel Beige بژ 60x120
   Jarrel Blue Lappato
   Jarrel Blue Lappato آبی لاپاتو 60x120
   Jarrel Gray
   Jarrel Gray گری 60x120
   جارل بژ فرما 6
   جارل بژ فرما 6 بژ 30x65
   جارل آبی فرما6
   جارل آبی فرما6 آبی 30x65
   جارل خاکستری فرما 6
   جارل خاکستری فرما 6 خاکستری 30x65
   جارل آبی لاپاتو(برش خورده)
   جارل آبی لاپاتو(برش خورده) آبی 80x80
   جارل آبی نچرال(برش خورده)
   جارل آبی نچرال(برش خورده) آبی 80x80
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات