جردن لاپاتو (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
80*80 3 1.87 51 24 1224
40*80 4 1.28 34 32 1088
33*33 8 1 17 54 968

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Jordan Natural Oxido
   Jordan Natural Oxido اکسیدو 40x80
   Jordan Natural Oxido Mosaic
   Jordan Natural Oxido Mosaic اکسیدو 33x33
   Jordan Lappato Oxido
   Jordan Lappato Oxido اکسیدو 80x80
   Jordan Natural Oxido
   Jordan Natural Oxido اکسیدو 80x80
   Jordan Natural Beige
   Jordan Natural Beige بژ 40x80
   Jordan Nature Beige Mosaic
   Jordan Nature Beige Mosaic بژ 33x33
   Jordan Natural Beige
   Jordan Natural Beige بژ 80x80
   Jordan Lappato Beige
   Jordan Lappato Beige بژ 80x80
   Jordan Natural Grafito
   Jordan Natural Grafito گرافیتو 80x80
   Jordan Lapato Grafito
   Jordan Lapato Grafito گرافیتو 80x80
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات