لومیر

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
20*60 9 1.08 19 64 1216
25*25 16 1 17.3 84 1453
30*30 15 1.34 26.3 54 1420

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   D158
   D158 30x30
   D157
   D157 30x30
   D163
   D163 30x30
   D164
   D164 30x30
   Lumier White
   Lumier White سفید 20x60
   Lumier Brown
   Lumier Brown قهوه ای 20x60
   Lumier Beige Decor
   Lumier Beige Decor بژ لایت 20x60
   Lumier Beige
   Lumier Beige بژ 20x60
   Lumier Beige Border
   Lumier Beige Border بژ 9/5x60
   Lumier Beige Border
   Lumier Beige Border بژ 4x60
   Lumier Blue Decor
   Lumier Blue Decor آبی لایت 20x60
   Lumier Blue
   Lumier Blue آبی 20x60
   Lumier Blue Border
   Lumier Blue Border آبی 9/5x60
   Lumier Blue Border
   Lumier Blue Border آبی 4x60
   Lumier Violet Decor
   Lumier Violet Decor ویولت لایت 20x60
   Lumier Dark Violet
   Lumier Dark Violet ویولت 20x60
   Lumier Violet Border
   Lumier Violet Border ویولت 9/5x60
   Lumier Violet Border
   Lumier Violet Border ویولت 4x60
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات