مریت (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
50*100 3 1.48 38.8 48 932
25*100 5 1.22 31 30 992

 


ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Merit Bone
   Merit Bone بن 50x100
   Merit Bone
   Merit Bone بن 25x100
   Mosaic Merit Bone
   Mosaic Merit Bone بن 33x33
   Merit Beige
   Merit Beige بژ 50x100
   Merit Beige
   Merit Beige بژ 25x100
   Mosaic Merit Beige
   Mosaic Merit Beige بژ 33x33
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات