ناتوره (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
33*60 5 1.17 25.8 48 1237
30*30 15 1.3 26.3 54 1420
60*60 4 1.4 34 32 1088
30*90 4 1.05 19.1 54 1032

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Nature Bone
   Nature Bone بن 33x60
   Nature Bone
   Nature Bone بن 30x30
   Nature Beige
   Nature Beige بژ 33x60
   Nature Beige
   Nature Beige بژ 30x30
   New Muro Nature Beige
   New Muro Nature Beige بژ 30x65
   Nature Cooper
   Nature Cooper کوپر 33x60
   Nature Cooper
   Nature Cooper کوپر 30x30
   New Muro Nature Cooper
   New Muro Nature Cooper کوپر 30x65
   Perfil Gold Matt Rectified
   Perfil Gold Matt Rectified گلد 1/5x60
   Perfil Silver Matt Rectified
   Perfil Silver Matt Rectified سیلور 1/5x60
   Nature Relief Bone
   Nature Relief Bone بن 60x60
   Nature Relief Beige
   Nature Relief Beige بژ 60x60
   Nature Relief Gray
   Nature Relief Gray گری 60x60
   Nature Relief Cooper
   Nature Relief Cooper کوپر 60x60
   Nature Relief Black
   Nature Relief Black مشکی 60x60
   ناتوره بن قالبدار (برش خورده)
   ناتوره بن قالبدار (برش خورده) بن 30x90
   ناتوره بژ قالبدار (برش خورده)
   ناتوره بژ قالبدار (برش خورده) بژ 30x90
   ناتوره خاکستری قالبدار (برش خورده)
   ناتوره خاکستری قالبدار (برش خورده) گری 30x90
   ناتوره مشکی قالبدار (برش خورده)
   ناتوره مشکی قالبدار (برش خورده) مشکی 30x90
   ناتوره کوپر قالبدار(برش خورده)
   ناتوره کوپر قالبدار(برش خورده) کوپر 30x90
   ناتوره کانسپت بن (برش خورده)
   ناتوره کانسپت بن (برش خورده) بن 30x90
   ناتوره کانسپت کوپر(برش خورده)
   ناتوره کانسپت کوپر(برش خورده) کوپر 30x90
   ناتوره کانسپت بژ (برش خورده)
   ناتوره کانسپت بژ (برش خورده) بژ 30x90
   ناتوره کانسپت خاکستری (برش خورده)
   ناتوره کانسپت خاکستری (برش خورده) گری 30x90
   ناتوره کانسپت مشکی (برش خورده)
   ناتوره کانسپت مشکی (برش خورده) مشکی 30x90
   Nature Beige Forma 18
   Nature Beige Forma 18 بژ 28x31
   Nature Cooper Forma 18
   Nature Cooper Forma 18 کوپر 28x31
   Nature Forma 21
   Nature Forma 21 28x31
   Perfil Gold Matte- Rectified
   Perfil Gold Matte- Rectified گلد مات 1/5x90
   Perfil Silver Matte- Rectified
   Perfil Silver Matte- Rectified سیلور مات 1/5x90
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات