پاناما (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
20*60 9 1.08 19 64 1216
30*30 15 1.34 26.3 54 1420

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Panama Beige Decor A
   Panama Beige Decor A بژ 20x60
   Panama Gray Decor A
   Panama Gray Decor A گری 20x60
   Panama Beige Decor B
   Panama Beige Decor B بژ 20x60
   Panama Gray Decor B
   Panama Gray Decor B گری 20x60
   Panama Precut Beige Decor
   Panama Precut Beige Decor بژ پریکات دکور 20x60
   Panama Precut Gray Decor
   Panama Precut Gray Decor گری پریکات دکور 20x60
   Panama Beige Border
   Panama Beige Border 4x60
   Panama Gray Border
   Panama Gray Border 4x60
   Panama Dark Beige
   Panama Dark Beige بژ دارک 20x60
   C234
   C234 30x30
   Panama Light Beige
   Panama Light Beige بژ لایت 20x60
   C233
   C233 30x30
   Panama Dark Gray
   Panama Dark Gray گری دارک 20x60
   C240
   C240 30x30
   Panama Light Gray
   Panama Light Gray گری لایت 20x60
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات