پارک (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
50*100 3 1.48 37.1 48 1113
25*100 5 1.22 30 30 900
60*60 4 1.42 33.4 32 1070

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Park Base Relief Light Gray
   Park Base Relief Light Gray گری لایت 50x100
   Park Concept Light Gray
   Park Concept Light Gray گری لایت 50x100
   Park Base Relief Dark Gray
   Park Base Relief Dark Gray گری دارک 50x100
   Park Concept Dark Gray
   Park Concept Dark Gray گری دارک 50x100
   پارک قالبدار (دیجیتال)
   پارک قالبدار (دیجیتال) بژ دارک 50x100
   پارک قالبدار (دیجیتال)
   پارک قالبدار (دیجیتال) بژ لایت 50x100
   پارک کانسپت (دیجیتال)
   پارک کانسپت (دیجیتال) بژ دارک 25x100
   پارک قالبدار (دیجیتال)
   پارک قالبدار (دیجیتال) بژ دارک 25x100
   پارک قالبدار (دیجیتال)
   پارک قالبدار (دیجیتال) بژ لایت 25x100
   پارک کانسپت (دیجیتال)
   پارک کانسپت (دیجیتال) بژ لایت 25x100
   پارک بژ تیره قالبدار (دیجیتال)
   پارک بژ تیره قالبدار (دیجیتال) بژ تیره 60x60
   پارک بژ روشن قالبدار(دیجیتال)
   پارک بژ روشن قالبدار(دیجیتال) بژ روشن 60x60
   پارک طوسی تیره قالبدار(دیجیتال)
   پارک طوسی تیره قالبدار(دیجیتال) طوسی تیره 60x60
   پارک طوسی روشن قالبدار(دیجیتال)
   پارک طوسی روشن قالبدار(دیجیتال) طوسی روشن 60x60
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات