روود (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
33*33 9 1 17 54 968
25*100 5 1.22 31.4 30 1004
25*25 15 1 22 40 1188

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Road Relief Nogal
   Road Relief Nogal نوگال 25x100
   Road Roble
   Road Roble روبل 25x100
   Road Modul Roble
   Road Modul Roble روبل 25x25
   Road Nogal Mosaic
   Road Nogal Mosaic نوگال 33x33
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات