ساووی (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
20*60 9 1.08 18.5 64 1108
30*30 11 1.34 27 54 1458

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Savoy Bronze
   Savoy Bronze برنز 20x60
   Savoy Concept Bronze
   Savoy Concept Bronze برنز 20x60
   Savoy Bronze
   Savoy Bronze برنز 30x30
   Savoy Bronze Listelo
   Savoy Bronze Listelo برنز 6x60
   Savoy Gray
   Savoy Gray گری 20x60
   Savoy Concept Gray
   Savoy Concept Gray گری 20x60
   Savoy Gray
   Savoy Gray گری 30x30
   Savoy Gray Listelo
   Savoy Gray Listelo گری 6x60
   Savoy White
   Savoy White سفید 20x60
   Savoy Concept White
   Savoy Concept White سفید 20x60
   Savoy Beige
   Savoy Beige بژ 20x60
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات